Training Room

Jyväskylässä aloitettiin keväällä 2018 EAKR-rahoitteinen Training Room -hanke, johon on haettu esimerkkiä amerikkalaisten yliopistojen urheilija-opiskelijoiden terveydenhuollosta. Esimerkiksi Oregonin yliopistossa mainitaan, että vaikuttavin urheilijan terveitä harjoituspäiviä lisäävä tekijä on terveydenhuollon linkittyminen päivittäisvalmennukseen athletic trainerin kautta.

Training Room -hankkeessa pyritään luomaan urheilijoiden asiantuntijatoimintaan ”suomalainen malli”,  jota koko suomalainen huippu-urheilu toteuttaa yli lajirajojen. KIHU:lla pilotoidaan Jyväskylän Urheiluakatemian urheilijoiden ja kuntoutujien harjoittelutila ja asiantuntijatoiminnan malli osana valmennuksen toimintaympäristöä. Training Roomissa fysioterapeutit, urheilufysiologit, psyykkiset valmentajat, ravitsemuksen asiantuntijat ja lääkärit toimivat yhteisessä toimintaympäristössä urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Toimintamallissa halutaan irti terveydenhuollon irrallisesta roolista, jossa urheilijan vammojen ja sairastumisen taustasyihin ei päästä käsiksi.

Toimintaa mallinnetaan ja tutkitaan KIHU:n, Jyväskylän yliopiston ja Liikuntalääketieteen keskusten yhteistyönä. Tutkittuun tietoon pohjautuvia toimintamalleja levitetään muihin urheilun toimintaympäristöihin Liikuntalääketiede Suomi -verkoston avulla. Training Room toimii koulutus- ja oppimisympäristönä muun muassa fysioterapia-, valmennusopin ja liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa. Osaamiskeskittymässä liikunta- ja urheilulääketieteellinen osaaminen kehittyy koko valmennusympäristössä. Training Room -hankkeella on rahoitus kesään 2021 asti.