Tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta ja tiedonvälitystä

Liikuntalääketieteen keskukset toteuttavat valtakunnallisia ja alueellisia alan ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä järjestävät alan tieteellisiä seminaareja ja kongresseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi keskukset toteuttavat alueillaan maksuttomia yleisötapahtumia ja luentoja.

Liikuntalääketieteen keskukset osallistuvat aktiivisesti yliopisto-opetukseen (lääketieteellinen tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta) sekä ammattikorkeakoulujen opetukseen. Myös urheiluakatemioiden yhteydessä toteutettava opetus on tärkeää.

Koulutusta järjestetään:

  • ​Lääketieteen ja muiden yhteistyötieteiden perusopetuksessa, erikoistumiskoulutuksessa, täydennys- ja jatkokoulutuksessa
  • Sosiaali- ja terveysalan toimijoille​
  • Liikkujille, valmentajille ja urheilijoille​
  • Opettajille ja muiden alojen ammattihenkilöille
  • Tutkijoille
  • Yksilöille ja yhteisöille päätöksenteon tueksi

Liikuntalääketiede Suomi -verkosto järjestää vuosittain keskimäärin 480 koulutustilaisuutta, joihin osallistuu noin 13 000 henkilöä.