Tieteellinen jatkokoulutus

Liikuntalääketieteen keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä alueidensa yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Myös kansainvälistä yhteistyötä tehdään, mikä mahdollistaa myös tutkijoiden kansainvälisen vaihdon. Keskuksista valmistuu vuosittain keskimäärin viisi väitöskirjaa sekä lukuisa määrä muita oppinnäytetöitä, kuten pro graduja.

Koko tieteellisen jatkokoulutuksen polku on mahdollista  toteuttaa Liikuntalääketieteen keskuksissa. Keskuksissa voidaan ohjata ja tukea:

  1. opinnäytetöitä (esim. lääketieteen syventävät opinnot, gradut)
  2. tutkimusartikkeleiden kirjoitusta
  3. tutkimushankkeita
  4. väitöskirjaprojekteja
  5.  tutkijatohtoreita (post-doctoral)

Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa on keskimäärin 35 jatkokoulutettavaa sekä runsaasti muita opinnäyteyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Ohjaajaresurssit vaihtelevat vuosittain ja keskuksittain.

Tutustu keskusten koulutukseen kunkin keskuksen omilla www-sivuilla.