Nainen 45 + – voimaantuneena kohti työtä

Oulun Diakonissalaitoksen säätiön/ODL Liikuntaklinikan toteuttaman hankkeen tavoitteena on kehittää, testata, arvioida ja levittää elintapaohjauksen malli työttömien yli 45-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi ja sitä kautta vahvistaa heidän työkykyään ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Hankkeessa järjestetään työttömille oululaisille 4564-vuotiaille naisille ryhmä- ja yksilömuotoista elintapaohjausta. Ohjauksen tavoitteena on edistää hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia ja jaksamista parantamalla ruokavalion laatua, lisäämällä liikkumista sekä parantamalla unen laatua ja määrää. Ryhmätoiminnalla edistetään naisten sosiaalista verkostoa ja voimaantumista. Hankkeessa kehitettävää hyvinvoinnin lisäämisen toimintamallia kehitetään yhteistyössä kohderyhmän sekä eri toimijoiden kanssa. Käytännön elintapaohjaukset käynnistyivät alkuvuodesta 2021.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. sekä Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.202031.8.2023.

Facebook-sivut: www.facebook.com/nainen45
Instagram: www.instagram.com/nainen45

Yhteystiedot:

  • Projektipäällikkö Marja Vanhala, p. 050 312 5752, etunimi.sukunimi(at)odl.fi
  • Projektityöntekijä Saija Tiiro-Tulppo, p. 050 312 5748, etunimi.sukunimi(at)odl.fi
  • Projektityöntekijä Milan Kolarovic, p. 050 312 5747, etunimi.sukunimi(at)odl.fi