Huippu-urheilun tukitoimet

Liikuntakeskusten huippu-urheilun tukitoimet kohdistuvat terveydenhuoltoon, harjoittelun ja suorituskyvyn seurantaan ja tukemiseen sekä näihin liittyvään monipuoliseen asiantuntijatoimintaan. Liikuntalääketieteen keskukset toimivat yhteistyössä urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kanssa asiantuntijatoiminnan integroimiseksi urheilijoiden päivittäisvalmennukseen. Liikuntalääketieteen keskusten huippu-urheilun asiantuntijuutta tukee ja edistää kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyö.

Moniammatillinen osaaminen urheilijan tukena

Liikuntalääketiede käsittelee urheilijan terveyden ja suorituskyvyn välistä kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on kyse kokonaiskuormituksen hallinnasta eli fyysisen ja psyykkisen kuormituksen, ravintotekijöiden ja energiavajeen, palautumisen ja unen sekä ympäristötekijöiden, matkustuksen ja joukkuekäytäntöjen vaikutuksista oireiden ja sairauksien syntyyn.

Tämän kokonaisuuden ymmärryksen avulla urheilusta nousevia terveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hallita. Urheilija tarvitsee kokonaiskuormituksen hallintaan valmentajajohtoista moniammatillista yhteistyötä, jota liikuntalääketieteen keskukset tarjoavat, jotta urheilija oppii pitämään huolta itsestään parhaalla mahdollisella tavalla.

Liikuntalääketieteen keskusten urheiluravitsemuksen asiantuntijat vastaavat urheilijoiden ravitsemusvalmennuksesta yhdessä moniammatillisen (terveydenhuolto, testaus, valmennus) tiimin kanssa. Tavoitteena on suorituskyvyn optimointi ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Urheiluravitsemuksen asiantuntijat laativat myös yksilöllisiä, lajikohtaisia suunnitelmia ravitsemuksen erityishaasteisiin.

Paikallinen liikuntalääketieteen keskuksen ravitsemusasiantuntija kehittää klinikkatoimintaa ja ravitsemusvalmennusta yhdessä urheiluravitsemuksen valtakunnallisen asiantuntijaverkoston (ulkoinen linkki), liikuntalääketieteen keskuksen, Suomen Olympiakomitean sekä HUY:n kanssa. Ravitsemuksen asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten urheiluakatemioiden kanssa.

Yhteistyö Suomen olympiakomitean ja maajoukkueiden kanssa

Keskukset tukevat olympiakomitean tukiurheilijoiden terveydenhuoltoa. Erikoislääkäri ja erikoistuvat toimivat aktiivisesti omalääkäreinä. Lääkärit ovat mukana monilajikilpailujen lääkintätiimeissä ja joukkueiden terveydenhuollon suunnittelussa (olympialaiset, paralympialaiset, YOF, EYOF, Universiadit).

Liikuntalääketieteen keskukset koordinoivat urheilijaterveydenhuoltoa eri lajien maajoukkuetoiminnassa osana Olympiakomitean asiantuntijaverkostoa. Keskus tekee lajiliiton ja lajilääkärin kanssa toimintasuunnitelman urheilijoiden terveiden harjoituspäivien lisäämiseksi. Yhteistyöllä keskukset varmistavat yli lajirajojen tapahtuvan tiedon ja osaamisen hyödyntämisen.