Tutkimusstrategiat ja tutkimuksen painopistealueet

Tutkimustamme ohjaavat muun muassa valtakunnalliset  liikuntapoliittiset  linjaukset (ulkoinen linkki), opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 20202024 (ulkoinen linkki) sekä Liikuntalääketiede Suomi -verkoston yhteinen valtakunnallinen liikuntalääketieteen strategia (ulkoinen linkki).

Liikuntalääketieteen keskusten yleishyödyllisen toiminnan resurssoinnista vastaa pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtiorahoituksen lisäksi keskukset kattavat toimintaansa kilpaillulla rahoituksella (mm. EU rakennerahastot ESR ja EAKR, yksityiset säätiöt, Suomen akatemia) sekä omalla rahoituksella.

Kullakin liikuntalääketieteen keskuksella on lisäksi oma tutkimusstrategiansa  ja tutkimuksen painopistealueet. Keskusten tutkimustoiminta täydentää toisiaan muodostaen valtakunnallisesti merkittävän ja tuotteliaan liikutatieteellisen ja liikuntalääketieteellisen verkoston.

Kunkin keskuksen omaan tutkimustoimintaan ja sen painopistealueisiin voit tutustua keskuksen omilla www-sivuilla.