Vaikuttavaa kehittämistä

Liikuntalääketieteen keskuksissa toteutetaan monipuolisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita, joiden tavoitteena on viedä tutkittua tietoa käytännön toimintamalleiksi sekä kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja toimijoiden käyttöön. Lisäksi teemme yhteistyötä eri toimijoiden ja yritysten kanssa ja muun muassa pilotoimme erilaisia hyvinvointiteknologiasovelluksia ja -välineitä eri käyttäjäryhmissä.

Kehittämistoimintaa rahoitetaan Euroopan Unionin rakennerahastojen (ESR ja EAKR), STEA:n, kuntien, säätiöiden ja eri ministeriöiden toimesta.

Ota yhteyttä, jos kehittämishanketoimintamme kiinnostaa ja etsit kumppania omille kehittämisideoillesi!

Kunkin Liikuntalääketieteen keskuksen kehittämistoimintaan voit tutustua kunkin keskuksen omilla www-sivuilla.