OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin

OPAS-hankkeen tavoitteena on edistää lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä uupumusta ja vahvistaa valmiuksia siirtyä jatkopoluille. Hankkeessa kehitetään lukiolaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ryhmäytymistä edistäviä menetelmiä ja malleja yhdessä lukiolaisten ja lukion henkilökunnan kanssa. Lukiolaisia ja henkilökuntaa koulutetaan mielen hyvinvoinnin tukemisesta, opiskelukyvystä sekä opiskelun suunnittelusta. Terveellisiä elintapoja edistetään opiskelijan ja opettajan arjessa.

Ensimmäisenä hankkeeseen pääsevät mukaan Oulun kaupungin Kastellin, Kiimingin ja Laanilan lukiot. Tuloksena syntyy koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi.

Hanke toteutetaan 1.3.2021–30.6.2023, ja sen päätoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Oulun kaupunki on hankkeen pääyhteistyökumppani. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat.

Hankkeen www-sivut: www.opas.odl.fi.