Valtakunnallinen lisä- ja täydennyskoulutus

Keskukset järjestävät vuosittain valtakunnallisia säännöllisesti toistuvia koulutustilaisuuksia.

Näitä ovat esimerkiksi (alla ulkoiset linkin):

Lisäksi keskusten asiantuntijat kouluttavat eri kehittämisohjelmien ja yhteistyöverkostojen koulutustilaisuuksissa, joita ovat muun muassa (alla ulkoiset linkit):

Tutustu keskusten monipuoliseen koulutustarjointaan keskusten omilla  www-sivuilla.