Kuntotestaus- ja valmennuspalvelut

Liikuntalääketieteen keskuksissa työskentelee liikuntatieteen ja liikuntalääketieteen huippuammattilaisia, jotka ovat perehtyneet ihmisen kuormitusfysiologiaan sekä valmennuksen ohjaukseen ja seurantaan.

Keskuksissa tarjotaan monipuolisia kuntotestauspalveluja liikuntaa aloittavista huippu-urheilijoihin. Testivalikoima yltää maksimaalisista kestävyyskunnon testeistä kävelytesteihin ja voimatesteihin. Testien luotettavuus ja turvallisuus varmistetaan noudattamalla kuntotestauksen hyviä käytäntöjä (ulkoinen linkki) sekä kansainvälisiä ja kansallisia suosituksia.

Kuntotestausta tehdään myös muun muassa Pelastusopistoon hakijoille, pelastuslaitoksissa toimiville palomiehille sekä osana työyhteisöjen terveyttä edistäviä palveluja.

Kliiniset testit

Lääkärien valvonnassa toteutetaan muun muassa rasitusastmatutkimuksia, kliinisiä rasituskokeita sekä spiroergometriatutkimuksia. Näillä tutkimuksilla voidaan luotettavasti tutkia keuhkojen ja sydämen toimintaa, ja näitä tutkimuksia käytetään muun muassa astman, sydämen rytmihäiriöiden ja sepelvaltimotaudin sekä ylikuormitustilan tutkimiseen ja hoidon suunnitteluun.

Kliinisten testien lisäksi tarjotaan erilaisia terveyttä edistäviä ja tuloksellista harjoittelua tukevia sekä akuuteissa tilanteissa tarvittavia diagnostisia laboratoriopalveluita.

Harjoittelun ja suorituskyvyn seuranta ja tukeminen

Liikuntalääketieteen keskusten liikuntafysiologit ovat asiantuntijoita suorituskykytestauksessa ja niistä annettavan palautteen laadinnassa harjoittelun tukemiseksi. Suorituskykytestien ohella liikuntafysiologit suorittavat yhdessä lääkäreiden kanssa mm. harjoittelun ja palautumisen seurantaa sekä diagnostisia testejä niihin tarkoituksiin kehitetyillä menetelmillä.

Tutustu palveluihin keskusten www-sivuilla!

Liikuntalääketieteen keskusten moniammatillisuus  ja tieteellisen tutkimuksen mukanaan tuoma asiantuntijuus tuo asiakkaidemme saataville uusimpaan tietoon perustuvat palvelut ja osaamisen.  Tutustu keskusten kuntotestaus- ja valmennuspalveluihin keskusten omilla sivuilla (yllä olevista logoista linkki ulkoiselle sivulle).