Liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus

Liikuntalääketiede on yksi Suomen yli 50 erikoislääkärikoulutusohjelmasta. Erikoisalojen määrä ja nimikkeet on määritelty erikoistumiskoulutusta koskevassa lainsäädännössä.

Erikoistumiskoulutuksen toteuttaa yliopisto:

 • koulutusyksikkö on lääketieteellinen tiedekunta
 • yliopistossa on koulutusohjelman vastuuhenkilö
 • koulutusta toteutetaan yliopistojen ja liikuntalääketieteen keskusten yhteistyönä
 • opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella koulutus on tarkoitus pääosin suorittaa
 • erikoistumiskoulutusta voi suorittaa vain yhdessä yliopistossa kerrallaan
 • erikoislääkärilääkärikoulutuksen valtakunnalliset ohjeet tästä (ulkoinen linkki)

Koulutusohjelman rakenne

Erikoisalan määrittelemä koulutus

 • Täydentävä palvelu (12 vuotta)
  • voidaan suorittaa työskentelemällä vähintään kahdella sopivista erikoisaloista (esim. fysiatria, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen kemia, lastentaudit, ortopedia ja traumatologia, yleislääketiede)

Liikuntalääketieteen erikoislääkärin tulee

 • tuntea liikunnan terveysvaikutukset ja osata käyttää liikuntaa ja liikuntahoitoa terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä hallita liikunnan yhteydet yksilön ja väestön terveyteen ja liikunnan vaikutusten suuntaaminen siten, että sillä on terveyttä säilyttävää, edistävää tai kuntouttavaa vaikutusta ​
 • hallita terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn mittaamisessa, selvittämisessä ja diagnostiikassa keskeisten arviointi-, mittaus- ja diagnostisten menetelmien käytön ja teorian (käyttöalueet, ominaisuudet, suoritustapa, tulosten tulkinta, palvelujen saatavuus) ​
 • tunnistaa liikuntaan liittyvät riskit (vammat, infektiot, sydäntapahtumat) ja hallita näiden ehkäisy, diagnostiikka, hoito ja kuntoutus sekä paluu liikuntaan protokolla
 • pystyä toimimaan urheilujoukkueen, -seuran tai -lajiliiton lääkärinä ​
 • hallita eettisesti kestävän urheilun periaatteet sekä antidoping-säännöstö ja dopingtestauksen toteuttaminen