Vaikuttavaa tutkimusta yhteisessä verkostossa

Liikuntalääketiede Suomi -verkostossa toteutetaan valtakunnallisia hankkeita, joissa kullakin mukana olevalla liikuntalääketieteen keskuksella on oma, merkittävä rooli.

Yhteisiä hankkeita ovat muun muassa (alla ulkoiset linkit):

  • Terveyttä edistävä liikuntaseura -tutkimus TELS selvittää urheiluseuratoiminnan yhteyttä nuorten liikunta-aktiivisuuteen ja terveystottumuksiin.
  • Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimuksen tarkoituksena on koota objektiivisesti mitattua tietoa suomalaisten aikuisten (20–69-vuotiaat) kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta.
  • Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -LIITU-tutkimuksessa kerätään kattavasti tietoa koko maan muutoksista ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä.
  • Veikkausliigan terveystutkimuksessa selvitetään miesten pääsarjatasolla pelaavien jalkapalloilijoiden vammojen ja sairauksien esiintyvyyttä, vammojen riskitekijöitä sekä vaikutuksia harjoitteluun ja pelaamiseen. Tampereen Urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin tutkimuksessa mukana ovat Paavo Nurmi -keskus ja Helsingin Urheilulääkäriasema.