Keskusten keskeiset tutkimushankkeet

Kullakin liikuntalääketieteen keskuksella on oma tutkimusstrategiansa ja tutkimuksen painopistealueet. Keskusten tutkimustoiminta täydentää toisiaan muodostaen valtakunnallisesti merkittävän ja tuotteliaan liikuntatieteellisen ja liikuntalääketieteellisen verkoston.

Kunkin keskuksen omaan tutkimustoimintaan ja sen painopistealueisiin voit tutustua keskuksen omilla www-sivuilla.