Pohjois-Suomen ensimmäinen urheiluklinikka perustettiin Oulun Diakonissalaitokselle 50 vuotta sitten

Julkaistu

Oulun Diakonissalaitoksen säätiön omistama Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka (eli ODL Liikuntaklinikka) on tarjonnut pohjoissuomalaisille urheilijoille asiantuntevia palveluja jo 50 vuotta.

Urheilupoliklinikka perustettiin Oulun Diakonissalaitokselle helmikuussa 1972 pohjoissuomalaisten urheilijoiden ja kuntoilijoiden tarpeeseen. Ennen Liikuntaklinikan perustamista kuntoilijat ja urheilijat saivat pärjätä Pohjois-Suomessa omillaan ilman lääketieteellisiä palveluita, sillä tuolloin vain Turussa ja Helsingissä hoidettiin huippu-urheilijoita. Pohjoissuomalaisten tarve omalle klinikalle oli ilmeinen, joten urheilupoliklinikka avattiin 1.2.1972, kun mukaan löytyi useita urheilulääketieteestä kiinnostuneita lääkäreitä. Klinikka otettiin avosylin vastaan ja ensimmäisen vuoden aikana klinikalla kävi 1200 asiakasta. Asiakasmäärät kasvoivat vuosien aikana tasaisesti ja asiakkaita kävi ulkomaita myöten, kaukaisimmat Espanjasta ja Italiasta.

Klinikan alkutaipaleella osa-aikaisena toiminnanjohtajanakin oli vahvasti mukana myös oululainen valmentaja Jussi Saarela, joka alkoi tuoda Oulun Diakonissalaitokselle perustettuun fysikaaliseen hoitolaitokseen huippu-urheilijoita ortopedi Jaakko Purasen hoidettavaksi. Liikuntaklinikka tunnettiin silloin, ja tunnetaan edelleen ammattimaisesta palvelusta sekä hoidosta, jota monet huippu-urheilijat ovat käyttäneet.

Huippu-urheilijoiden lisäksi ODL Liikuntaklinikka on tukenut palveluidensa avulla kaikenikäisiä ja -kuntoisia liikkujia, yrityksiä ja yhteisöjä. Klinikan palveluihin sisältyvät liikuntalääkärin ja urheilufysioterapeutin vastaanotto, kuntotestaus ja valmennus sekä ravitsemusterapeutin palvelut. Tämän lisäksi tarjolla on liikuntaan, ravitsemukseen ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta opiskelijoille, asiantuntijoille sekä kaikille pohjoissuomalaisille.

ODL Liikuntaklinikka on aina ollut edelläkävijä ja muun muassa oman tutkimustoiminnan kautta kehittänyt uusia menetelmiä ja työkaluja liikunnan harrastamisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Tutkimustoiminta on ollut vahvasti mukana ihan klinikan perustamisesta alkaen. Alussa tutkimuksen keskiössä olivat urheiluvammat ja lihaksen toiminta, ja viime vuosina painopisteenä on ollut selvittää elintapojen, erityisesti liikunnan ja ravitsemuksen, vaikutusta liikunnallisen ja liikkumattoman elämäntavan rakentumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä kaupunki- ja luontoympäristön vaikutusta liikkumiseen ja hyvinvointiin. Pääteemana on myös ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa.

Näissä tutkimuksissa tuotetaan tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää kaikenikäisten liikkumisen edistämisessä ja terveellisen ympäristön suunnittelussa. Tieteellistä tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. ODL Liikuntaklinikan kehittämishankkeissa ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään sekä lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten liikkumista ja terveyttä.  Hanketoiminnan avulla tarjotaan palveluja ja toimintaa niillekin ihmisille, jotka eivät sitä muualta saa. Hankkeet tuottavat uusia keinoja eri-ikäisten hyvinvoinnin edistämiseen esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla sekä nuorten ja ikääntyneiden palveluissa.

ODL Liikuntaklinikka on tehnyt arvokasta työtä 50 vuotta. Haluamme jatkossakin olla rohkea edelläkävijä, joka edistää pohjoissuomalaisten terveyttä edistävän liikunnan harrastamista tieteellisen tutkimuksen, kehittämistoiminnan, tiedonvälityksen ja koulutuksen sekä palvelutoiminnan avulla – yhdessä kumppaneiden kanssa.