Lukiolaisten uupumuksen ehkäisyyn kehitetään uusia keinoja

Julkaistu

Lukiolaisten uupumus on yhä kasvava ongelma, eikä korona ole helpottanut sitä. ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu hakevat uudessa, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hankkeessa ratkaisuja lukiolaisten uupumisen ennaltaehkäisyyn sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen. Hankkeessa edistetään terveellisiä elintapoja ja ryhmäytymistä sekä koulutetaan opiskelijoita ja opettajia mielenhyvinvoinnista. Pilottivaiheessa toimintaan pääsevät mukaan Kastellin, Kiimingin ja Laanilan lukiot.

Oulun alueen lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseen saadaan lisävahvistusta ODL Liikuntaklinikan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishankkeesta. Laanilan, Kastellin ja Kiimingin lukiolaiset pääsevät mukaan OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin -hankkeeseen, jossa yhdessä lukiolaisten ja lukioiden henkilökunnan kanssa luodaan uusia toimintamalleja lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja uupumisen ehkäisemiseksi. Samalla vahvistetaan kokonaisvaltaisesti niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointia sekä työ- ja opiskelukykyisyyttä.

Lukiolaisten uupumus on yhä kasvava ongelma, vaikka yleisesti heidän oletetaan voivan ikätovereitaan paremmin. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) toteuttamassa kouluterveyskyselyssä lukiolaisten uupumus on lisääntynyt merkittävästi. Vuoden 2019 kyselyssä uupumusasteista väsymystä koki 42 % tytöistä ja 17 % pojista. Oulussa tyttöjen uupumus oli kansallista keskiarvoa yleisempää.

Lukiolaisten uupumisessa huolestuttavaa on se, että kouluterveyskyselyyn vastanneista lukiolaisista 61 % ilmoitti, että on vaikea saada apua lukiolaisille tarkoitetuista palveluista. Uupumus on monimuotoinen ilmiö, minkä vuoksi sen tunnistaminen on haastavaa.  Ilmiön monimuotoisuus vaikuttaa siihen, miten uupumusta tulisi ehkäistä ja miten siihen vaikuttaa. Uupuminen voi heikentää opiskelukykyä ja pitkään jatkuessaan vaikeuttaa myös lukion jälkeistä elämää.

Uupumusta ehkäisevien toimintamallien luominen ja henkilökunnan osaaminen uupumisen tunnistamisessa ja siihen tarttumisessa kaipaavat kehittämistä. OPAS-hankkeessa edistetään lukiolaisten opiskelukykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistään uupumusta sekä vahvistetaan lukiolaisten valmiuksia jatkaa opiskelua lukion jälkeen. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa koko lukioyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen tuloksena syntyy koko lukio-opiskeluyhteisön huomioiva malli lukiolaisten hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi ja uupumuksen ehkäisemiseksi.

OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke. Hankkeen päätoteuttaja on ODL Liikuntaklinikka ja osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021−30.6.2023.

OPAS-hankkeen mediatiedote 22.4.2021.